Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Tablica ogłoszeń
Tabela Ogłoszeń
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego PDF Print E-mail

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych, na rok szkolny 2018/2019 

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów. 

od 20 lutego do 5 marca 2018r

od 20 sierpnia do 22 sierpnia2018r. 

  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowy w art. 150 ust. 7 ustawy 

od 6 marca do 9 marca 2018r

od 23 sierpnia do 24 sierpnia 2018r 

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

od 27 marca 2018r godz. 12:00

do27 sierpnia 2018r godz. 12:00 

  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

od 27 marca do 6 kwietnia 2018r

od 28 sierpnia do 29 sierpnia 2018r 

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

od 10 kwietnia 2018r godz. 12:00

do 30 sierpnia 2018r godz. 12:00

 
Rekrutacja 2018/2019 dla dzieci nie uczęszczających jeszcze do przedszkola. PDF Print E-mail
Terminy postępowania rekrutacyjnego zamieszczono w tabeli poniżej.
 
 Kryteria i zasady rekrutacji dla nowych kandydatów do przedszkola opierają się na następujących aktach prawa miejscowego: 
 
- UCHWAŁA NR XXXVIII/428/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- Zarządzenie Nr 66/WO/2018 Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, na rok szkolny 2018/2019

Na ich podstawie
rekrutacja dla dzieci nowych będzie dostępna  
od 20 lutego do 5 marca 2018. 
 
Rekrutacja odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, 
w jej przebiegu żadnego znaczenia nie ma kolejność wypełniania 
i składania formularzy.
 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 PDF Print E-mail
Szanowni Rodzice
 
Ustawa  z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe stanowi, iż do publicznych przedszkoli
postępowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca.
W związku z powyższym, przed rozpoczęciem rekrutacji,
Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na rok szkolny 2018/2019 
Termin składania deklaracji dla dzieci kontynuujących 
13.02.2018r. do 19.02.2018r. 
Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane. 
Brak  złożonej w określonym  terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w  przedszkolu.
Druk deklaracji dostępny będzie  u wychowawcy grupy.           
Zwrot  każdej deklaracji  musi być  potwierdzony odpowiednim  wpisem do rejestru wpływu w/w deklaracji.
 
Rekrutacja 2017/2018 PDF Print E-mail
UWAGA!!! REKRUTACJA 2017/2018
Szanowni Państwo...
W tym roku rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze rozpocznie się
24 KWIETNIA 2017r.- i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 będą mogły wziąć udział dzieci
w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2014 i starsze), zamieszkałe na terenie
Miasta Zabrze.

Szczegółowe informacje o zasadach i kryteriach rekrutacji zostaną opublikowane
na stronie internetowej Miasta i Przedszkola w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Link do strony elektronicznej rekrutacji do przedszkoli w Zabrzu
https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/

link do Uchwały Rady Miasta w sprawie rekrutacji:
https://www.bip.um.zabrze.pl/db/4_13_181450_46.pdf

Terminy składania dokumentów i terminy postępowania rekrutacyjnego określone zostały
w Zarządzeniu Nr 202/WO/2017 Prezydenta Miasta Zabrze - Pani Małgorzaty Mańki-Szulik
z dnia 15 marca 2017 r. (tekst Zarządzenia poniżej)
 
Bal karnawałowy PDF Print E-mail

„Dziś zabawa jest w przedszkolu,
Sto balonów w dużym holu,
Długi łańcuch kolorowy,
Bo to bal karnawałowy.”

Bal karnawałowy dla dzieci w naszym przedszkolu odbędzie się 12 stycznia 2015r.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius