Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Referaty / Język angielski, czyli po co to komu?
Język angielski, czyli po co to komu? PDF Print

Pierwsze lata życia i doświadczeń edukacyjnych dziecka są znaczące dla jego rozwoju. W dużej mierze kształtują także gotowość i stosunek do dalszej nauki. W tym czasie dziecko zdobywa podstawowe umiejętności komunikowania się ze światem, poznawania go i wyrażania siebie.

Badania zajmujące się przyswajaniem języka obcego wykazały istnienie zależności między wiekiem rozpoczęcia nauki języka obcego, a opanowaniem bezbłędnej wymowy w tym języku. Dzieci w wieku przedszkolnym posiadają wyjątkowe zdolności intonacyjno-artykulacyjne. W tym okresie życia dyskryminacja głosek i baza artykulacyjna nie są jeszcze tak bardzo uzależnione od nawyków typowych dla języka ojczystego, jak w późniejszych latach. Według najnowszych badań dzieci w wieku od 4 do 8 lat posiadają zadziwiającą zdolność wykorzystywania tych partii mózgu, które są odpowiedzialne za przyswajanie języka ojczystego i naukę języka obcego, dlatego też jedną z najważniejszych korzyści wczesnej nauki języka obcego jest możliwość opanowania bezbłędnej wymowy. Za wczesnym podjęciem nauki języka obcego przemawiają także argumenty psychologiczne: otwartość małego dziecka w stosunku do nowego języka, jego ciekawość świata, radość eksperymentowania i potrzeba komunikowania się z otoczeniem. Dzieci podchodzą do języka obcego w sposób naturalny, tak jak do języka ojczystego. Są one pozytywnie nastawione do wypowiadania się w języku obcym, gotowe do naśladowania i nie boja się- tak jak w języku ojczystym- popełniać błędów. Lubią też eksperymentować, cechuje je tzw. „kreatywna beztroska” w stosunku do języka obcego. Pomaga ona w trudnych sytuacjach komunikowania się gdyż, kiedy brakuje odpowiedniego słowa lub zwrotu, dziecko bardzo często znajdzie jakiś sposób na rozwiązanie problemu. Wykazuje ono bowiem dużą potrzebę komunikowania się i nie obawia się tworzenia nowych słów, które pasowałoby do tego, co chciałoby wyrazić, albo używania nowych struktur analogicznych do języka ojczystego. Ciekawość i duża doza fantazji pomagają więc dziecku zastosować inny język do swoich celów i chęci w sposób naturalny, bez zastanawiania się.

Nie liczmy na to, że dziecko w przedszkolu „nauczy się” języka obcego, jednak wczesny start umożliwi mu stopniowe oswajanie się z jego brzmieniem, melodią i strukturą, bez konieczności pokonywania barier jakie powstają w trakcie nauki w późniejszym okresie. Często dziecko wystawione na działanie języka obcego może na początku reagować niepokojem i niechęcią do mówienia. Uszanujmy tak zwane ,,prawo dziecka do milczenia“. To, że milczy nie oznacza wcale, że się nie uczy. Na razie ,,nasyca się“ językiem, po to by pewnego dnia przemówić. Biorąc pod uwagę fakt, że poprzez wczesny kontakt z językiem obcym, aparat słuchowy i artykulacyjny dziecka (który nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, a co za tym idzie jest „nastrojony” na odbiór głównie dźwięków języka ojczystego)w sposób naturalny nastawia się również na wysłuchiwanie i wymawianie dźwięków charakterystycznych dla języka obcego, wczesny kontakt z językiem angielskim zdaje się w pełni uzasadniony.

Proponowany program nauki języka obcego odpowiada założeniom ‘‘wczesnego startu” (nr dopuszczenia: DKOS-4013-4/02 ), czyli rozpoczynania nauki w okresie przedszkolnym, koncentracji na sprawności rozumienia, zachęcania dzieci do wypowiadania się w języku obcym bez stresu i przymusu, głównie przez uczestnictwo i zabawę, wykorzystując naturalną aktywność poznawczą dziecka, co sprzyja rozwijaniu słownictwa i poprawności gramatycznej, bez formalnej nauki jakichkolwiek reguł gramatycznych. Program ten powstał z myślą o dzieciach w wieku 4-6 lat. Nauczanie języka obcego w grupach przedszkolnych jest coraz bardziej popularne. Wielu rodziców i nauczycieli uważa, że wczesne rozpoczęcie nauki daje większą gwarancję sukcesu. Wyniki badań wskazują na to, że dzieci uczące się języka obcego od wczesnego dzieciństwa szybciej osiągają płynność w mówieniu i mają lepszą wymowę. Efekty doświadczeń innych krajów w dziedzinie wczesnego nauczania języków obcych są bardzo zachęcające i warte naśladowania.

Niniejszy program, realizowany przez firmę LEX opiera się na założeniach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę od zera. Może być realizowany w przedszkolach publicznych i prywatnych oraz w szkołach językowych prowadzących nauczanie języka angielskiego w grupach cztero- i sześciolatków.

Nie wydaje się celowe wprowadzanie ścisłego podziału na program nauczania dzieci czteroletnich i sześcioletnich. Do poszczególnych treści nauczania wraca się bowiem w ciągu tych trzech lat, wielokrotnie poszerzając zakres słownictwa i funkcji językowych. Z biegiem czasu włącza się różne techniki nauczania w zależności od postępów i możliwości dzieci.

Podobne treści pojawiają się ponownie w szkole w klasach 1-3.

Celem tego programu jest przedstawienie metod i technik nauczania oraz form pracy, dzięki którym mali uczniowie w sposób aktywny, a więc ciekawy, ,,zanurzać się będą“ w świecie języka angielskiego. Program zawiera propozycje dotyczące doboru materiałów dydaktycznych, zintegrowania rozkładu materiału nauczania języka z treściami nauczania przedszkolnego, przykłady ćwiczeń, zabaw, gier, scenariusze lekcji i scenariusz sztuki.

 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius