Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Programy
Zestaw programów wychowania przedszkolnego realizowanych w Przedszkolu nr 3 w Zabrzu w roku szkolnym 2013/2014
PDF Print

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 30.08.2013r oraz na podstawie pisemnych opinii na temat programów wskazanych we wnioskach o dopuszczenie do użytku w przedszkolu, dyrektor Przedszkola nr 3 w Zabrzu dopuszcza do użytku następujące programy wychowania przedszkolnego:

 • „Od przedszkolaka do pierwszaka” – autorstwa Iwony Brody– z numerem P-3/1/2013/2014,
 • „Nasze przedszkole” - autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej - z numerem P-3/2/2013/2014.

Dodatkowo dyrektor dopuściła do użytku programy:

 • w grupach dzieci 5-6 letnich program zajęć dodatkowych z religii - „Kocham dobrego Boga” – autorstwa Dariusza Kurpińskiego, Elżbiety Osewskiej, Jerzego Snopka i ks. Józefa Stala - z numerem P-3/3/2013/2014;
 • Program profilaktyczno - wychowawczy dla dzieci z zachowaniami agresywnymi w wieku przedszkolnym „Bądź koleżeński” - autorstwa nauczycieli Urszuli Regulskiej i Barbary Źróbek- z numerem P-3/4/2013/2014;
 • Program koła badawczo- przyrodniczego „Przedszkolne Omnibusy” - autorstwa Agnieszki Manowskiej i Małgorzaty Dajczak -z numerem P-3/5/2013/2014;
 • Program koła informatycznego „Myszki” - autorstwa Joanny Lenartowicz - P-3/6/2013/2014; Program koła ruchowo-tanecznego „Zumba Kids” - autorstwa Karoliny Wojtali – P 3/7/2013/2014;
 • Program koła plastycznego „Pędzelki” - autorstwa Eweliny Wesołowskiej i Izabeli Zimoch – P-3/8/2013/2014.
 • Program koła plastycznego ,,Mały Matejko” - autorstwa Anny Morawiec

Powyżej wymienione programy stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku na rok szkolny 2013/2014 pod numerem:

 1. „Od przedszkolaka do pierwszaka” – autorstwa Iwony Brody - z numerem P-3/1/2013/2014,
 2. „Nasze przedszkole” - autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej - z numerem P-3/2/2013/2014.
 3. „Kocham dobrego Boga” - autorstwa Dariusza Kurpińskiego, Elżbiety Osewskiej, Jerzego Snopka i ks. Józefa Stala - z numerem P-3/3/2013/2014;
 4. Program profilaktyczno - wychowawczy dla dzieci z zachowaniami agresywnymi w wieku przedszkolnym „Bądź koleżeński” - autorstwa nauczycieli Urszuli Regulskiej - z numerem P-3/4/2013/2014
 5. Program koła badawczo - przyrodniczego „Przedszkolne Omnibusy” – autorstwa Agnieszki Słodkiej-Kaszlej i Małgorzaty Dajczak - z numerem P-3/5/2013/2014;
 6. Program koła informatycznego „Myszki” – autorstwa Joanny Lenartowicz- P-3/6/2013/2014
 7. Program koła ruchowo-tanecznego „Zumba Kids” - autorstwa Karoliny Wojtali P- 3/7/2013/2014;
 8. Program koła plastycznego „Pędzelki” – autorstwa Eweliny Wesołowskiej i Izabeli Zimoch – P-3/8/2013/2014.
 9. Program koła plastycznego ,,Mały Matejko” - autorstwa Anny Morawiec
 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius