Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Historia przedszkola
PDF Print

Przedszkole Nr 3 w Zabrzu przy ul. św. Jana 8 zostało założone 01.09.1988r. Pierwotnie w przedszkolu funkcjonowały dwa oddziały. Po modernizacji od dnia 01.09.1990r. w przedszkolu istniały już trzy oddziały, a od 01.04.1998r. oferowało cztery. Ponieważ i te modernizacje okazały się niewystarczające w stosunku do potrzeb środowiska od 01.09.2001 r. otwarto piaty oddział w godzinach od 13:00 do 18:00. W rok później by wyjść naprzeciw potrzebom rodziców, w naszym przedszkolu zaczęło funkcjonować sześć oddziałów: 4 oddziały w godzinach rannych od 6:00 do 16:00 i 2 oddziały popołudniowe w godzinach od 13:00 do 18:00.Taką liczbę oddziałów przedszkole oferuje do dnia dzisiejszego. Do przedszkola łącznie uczęszcza 150 dzieci.

 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius