Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Nasze sukcesy / Certyfikat - Partnerskie Przedszkole
Certyfikat - Partnerskie Przedszkole PDF Print

W grudniu 2005r. nasze przedszkole otrzymało Polski Certyfikat Jakości "Partnerskie Przedszkole" – Nr 0105/2005. Jest to Certyfikat nadany w naszym kraju dla przedszkoli przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "Partner" w Zabrzu, przyznawany przez powołaną Kapitułę osób silnie związanych z wychowaniem przedszkolnym.

Było to dla nas wszystkich: nauczycieli, pracowników, rodziców i dzieci ogromne wyróżnienie, Zdobycie certyfikatu "Partnerskie Przedszkole" nie było dla nas tylko celem, który został zamknięty. Uzyskanie tego tytułu utwierdziło wszystkich pracowników, że nasza praca jest dobrej jakości. Partnerstwo ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym oraz wewnątrz przedszkola jest podstawą do realizacji szeroko rozumianej edukacji, uczy empatii i tolerancji już od najmłodszych lat.

Fakt, że jesteśmy "Partnerskim Przedszkolem" zobowiązuje nas do lepszej pracy, ustawicznego podnoszenia jej jakości w sposób dostosowany do specyfiki naszej placówki oraz służy promocji przedszkola w środowisku.

 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius