Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Nasze sukcesy / Certyfikat - Odznaki Jakości eTwinning
Certyfikat - Odznaki Jakości eTwinning PDF Print

Istnieją dwa rodzaje odznak: Odznaka Krajowa oraz Odznaka Europejska. Nagrodzone Projekty opracowane muszą być bez zarzutu. Oceniane są w następujących obszarach: (1) innowacja pedagogiczna i kreatywność, (2) integracja z programem nauczania, (3) współpraca pomiędzy szkołami, (4) kreatywne wykorzystanie technologii ICT, (5) trwałość i możliwość przenoszenia oraz (6) wyniki i korzyści. Przyznane Przedszkolu Odznaki Jakości są konkretnym wyrazem uznania dla nauczycieli i dzieci za wysoki poziom działań poświęconych eTwinningowi. Dla dzieci są one wspaniałą motywacją do dalszej pracy, a dla przedszkola uznaniem za poświęcenie się jakości i otwarcia na współpracę europejską.

Europejskie Odznaki Jakości przyznano Przedszkolu za zrealizowane następujące projekty:

  1. Środowisko naturalne w różnych krajach - 2006 rok
  2. D@lecy ale bliscy- mali europejczycy poznają się - 2006/2007
  3. Opowiem ci historię” - 2008
  4. Joan Mirò, una vita dedicata ai colori 2008/2009
  5. Fiat lux 2009/2010
 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius