Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Zajecia dodatkowe / Zajęcia plastyczne
Zajęcia plastyczne PDF Print

Należy pozwalać dzieciom rysować,
co chcą i jak chcą,
byle rysowały chętnie i szczerze.

S.Szuman

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jedną z najprzyjemniejszych i najchętniej podejmowanych przez nie form aktywności jest działalność plastyczna. Pozostawia ona na długo efekt działania w postaci obrazu, rzeźby, czegoś, co widać, można dotknąć, pokazać lub komuś podarować. Własna twórczość jest dla nich źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i zdobywania wiedzy w otaczającej rzeczywistości.

Prowadzone zajęcia w ramach koła plastycznego sprzyjają rozwijaniu twórczej inicjatywy dziecka, aktywizują myślenie, przyczyniaja się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości. Rozbudzają zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywają w sobie naturalne predyspozycje i uzdolnienia skłaniają dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Dzieci mają możliwość poznawania dzieł sztuki w różnych dziedzinach (literatura, malarstwo, muzyka, teatr), a tworząc dzieła samodzielnie odczuwają namiastkę sztuki w sobie, czują się kimś bardzo ważnym. Podnoszą w ten sposób poczucie własnej wartości. Uczą się wiary we własne siły, wyrozumiałości dla innych, współpracy i wzajemnej pomocy.

Aby zajęcia koła spełniały swoją rolę niezbędne jest zapewnienie dziecku atmosfery ciepła i życzliwej aprobaty, całkowicie wykluczającej pośpiech, zniecierpliwienie, złośliwą krytykę i sugestywność. Zapewniają one uczestnikom spokój i poczucie podmiotowego traktowania.

 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius