Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Zumba Kids PDF Print

Zumba Kids to połączenie tańca (Salsa, Cumbia, Reggaeton, Hip-Hop bachata, czacza i innych tańców), fitnessu i zabawy w radosnej zumbie. W trakcie tańca dzieci ćwiczą nie tylko mięśnie, ale też koordynację ruchów, pracę w zespole, a nawet pamięć!

To bardzo innowacyjny i popularny system fitness, który kształtuje sywletkę, poprawia kondycję, a przede wszytskim napawa optymizmem i dawką pozytywnej energii. Dzięki prostym krokom tanecznym oraz ekscytującej i motywującej muzyce zajęcia są skierowane dla osób w każdym wieku, gdzie każdy może się poczuć jak wspaniałej imprezie. Jednym słowem zumba przerodziła trening fitness w rozrywkę.

WSTĘP
Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężeniem. Umożliwia ponadto regenerację sił fizycznych, psychicznych i ruchowych. Wspólnym celem zabaw przy muzyce jest rozwijanie w dzieciach poczucia kolektywizmu oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności. Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność. Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku. Taka identyfikacja ruchu dziecka z emocją wynikającą z percepcji muzyki wpływa na rozwój postawy twórczej, kształci samodzielność myślenia, daje możliwość indywidualnej wypowiedzi, a podporządkowanie działań muzyce uczy samokontroli i samoopanowania. Rytm, jako czynnik niezbędny dla rozwoju dziecka jest związany z rytmem muzycznym. Jest to środek, za pomocą którego dziecko może wyrazić swe przeżycia muzyczne odzwierciedlające zmienność agogiki, dynamiki, nastrój i wyraz emocjonalny muzyki.

Cele:

 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, twórczej postawy,
 • Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała
 • Tworzenie różnorodnych form tanecznych w układzie choreograficznym
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań
 • Kształcenie sprawności ruchowej dzieci
 • Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się


METODY REALIZACJI

 1. Metoda syntetyczna – nauczanie całościowe zestawów mniejszych elementów, motywów i wreszcie większych zestawów muzyczno-ruchowych
 2. Metoda analityczna –nauczanie pewnych określonych całości muzyczno – ruchowych fragmentarycznie, częściami. Po opanowaniu fragmentów, łączenie ich w większe zestawy ruchowe
 3. Metoda kompleksowa (mieszana) – w nauczaniu większych zestawów muzyczno – ruchowych, dążenie do ich opanowania całościowego ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych elementów. Podczas nauczania ruchów z muzyką, nauczyciel przez wzorowy pokaz, dokładne objaśnienie słowne powinien przekazać dzieciom wyobrażenie koncepcji ruchu.
 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius