Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Kodeks przedszkolaka / Prawa i obowiązki
Prawa i obowiązki dziecka PDF Print

Przedszkolak ma prawo:

 • Prosić o to, czego chce, ale nie wymagać tego.
 • Mieć i wyrażać swoje zdanie.
 • Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
 • Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole.
 • Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.
 • Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw.
 • Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować.
 • Do indywidualnego tempa procesu rozwojowego.
 • Popełniać błędy i zmieniać zdanie.
 • Odnosić sukcesy.
 • Do swojej prywatności, samotności i niezależności.
 • Do nienaruszalności cielesnej.
 • Do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje.
 • Do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.
 • Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego.
 • Znać swoje prawa i korzystać z nich.

Z prawami idą w parze obowiązki na miarę możliwości wiekowych dziecka przedszkolnego. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś z siebie drugiej osobie.

Przedszkolak ma obowiązek:

 • Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych.
 • Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów.
 • Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie, respektować polecenia nauczyciela.
 • Utrzymywać porządek wokół siebie.
 • Dbać o swój wygląd.
 • Starać się wywiązywać z przyjętych obowiązków.
 • Pomagać młodszym i słabszym kolegom.
 • Przyjaźnie odnosić się do przyrody.
 • Szanować godność i wolność drugiego człowieka.
 • Informować nauczyciela o problemach.
 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius