Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Grupy / Grupa III / Rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia
PDF Print
Realizacja podstawy programowej w godzinach 07:30-12:30

Schodzenie się dzieci.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
Zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; np. tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, rysowanie, kalkowanie, lepienie, wycinanie.
Inne formy pracy z dzieckiem proponowane przez nauczyciela; np. tworzenie gazetki tematycznej, zabawy ilustrowane ruchem dla znanych dzieciom piosenek, ćwiczenia i zabawy kształtujące poprawną mowę dziecka, słuchanie bajek, opowiadań. Praca indywidualna z dziećmi.
Zestaw ćwiczeń porannych.
Prace porządkowe.
Zabiegi higieniczno-sanitarne.

ŚNIADANIE 9:00 - 9:20

Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń gimnastycznych w sali lub na powietrzu.
Zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, logopedyczne.
Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.
Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Przygotowanie do obiadu: porządkowanie sali, zabiegi higieniczno-sanitarne.

OBIAD 12:00 - 12:30

Odpoczynek według potrzeb dzieci.
Słuchanie literatury dziecięcej, zabawa w teatr.
Zabawy muzyczno-ruchowe w sali lub na powietrzu.
Zabawy swobodne dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, zabawy i gry stolikowe.
Praca nauczyciela.
Przygotowanie do podwieczorka: porządkowanie sali, zabiegi higieniczno-sanitarne.

 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius