Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Grupy / Grupa V / Rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia
PDF Print
Realizacja podstawy programowej w godzinach 13:00-18:00

Schodzenie się dzieci.
Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
Zabawy według inwencji dzieci: tematyczne, manipulacyjno –konstrukcyjne, plastyczne.
Praca indywidualna z dziećmi.
Zabawy logopedyczne zgodne z tematyką tygodniową.
Zabawy ze śpiewem.
Zabawa ruchowa lub zestaw zabaw ruchowych.
Prace organizacyjno - porządkowe.
Zabiegi higieniczno – sanitarne.
Zajęcia dydaktyczne organizowane i kierowane przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Zabawa ruchowa lub zestaw zabaw ruchowych – organizowane w sali lub na powietrzu.
Zabawy dydaktyczne, badawcze oraz zabawy doskonalące poprawną wymowę.
Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.
Praca indywidualna z dziećmi.
Przygotowanie do podwieczorku - prace porządkowe, zabiegi higieniczno sanitarne.
Spacery, wycieczki. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w ogrodzie.

PODWIECZOREK 15:00-15:30

Prace organizacyjno - porządkowe.
Odpoczynek według potrzeb dzieci - Zajęcia i zabawy o charakterze relaksacyjnym - Słuchanie literatury dziecięcej.
Zabawy i zajęcia porządkowe w ogrodzie przedszkolnym.
Zabawy muzyczno – ruchowe.
Swobodna działalność dzieci: plastyczno – techniczna, manipulacyjno – konstrukcyjna, muzyczna, zabawy tematyczne, itp.
Praca indywidualna z dziećmi (rozwijanie zainteresowańi zdolności).
Rozchodzenie się dzieci.
Kontakty indywidualne z rodzicami.
 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius