Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Grupy / Grupa VI / Rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia
PDF Print
Realizacja podstawy programowej w godzinach 13:00-18:00
Schodzenie się dzieci.
Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami.
Zabawy według inwencji dzieci: tematyczne, manipulacyjno –konstrukcyjne, plastyczne, badawcze.
Praca indywidualna z dziećmi.
Zabawy dydaktyczne i logopedyczne zgodne z tematyką tygodniową.
Zabawy ze śpiewem
Zestaw ćwiczeń ruchowych
Prace organizacyjno - porządkowe.
Zabiegi higieniczno – sanitarne.
Zajęcia dydaktyczne organizowane i kierowane przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń gimnastycznych – organizowane w sali lub na powietrzu.
Zabawy dydaktyczne, badawcze oraz zabawy doskonalące poprawną wymowę.
Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.
Praca indywidualna z dziećmi.
Spacery, wycieczki. Zabawy i zajęcia w ogrodzie.
Przygotowanie do podwieczorku - prace porządkowe, zabiegi higieniczno sanitarne.
Podwieczorek 15:30 - 15:50
Prace organizacyjno - porządkowe.
Odpoczynek według potrzeb dzieci - Zajęcia i zabawy o charakterze relaksacyjnym - Słuchanie literatury dziecięcej.
Ćwiczenia grafomotoryczne.
Zabawy i zajęcia gospodarcze, porządkowe w ogrodzie przedszkolnym.
Zabawy muzyczno – ruchowe.
Swobodna działalność dzieci: plastyczno – techniczna, manipulacyjno – konstrukcyjna, muzyczna, gry stolikowe, zabawy tematyczne, itp.
Praca indywidualna z dziećmi (rozwijanie zainteresowań i zdolności).
Rozchodzenie się dzieci.
Kontakty indywidualne z rodzicami.
 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius