Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Grupy / Grupa IV / Rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia
PDF Print
Realizacja podstawy programowej w godzinach 07:00-12:00
Schodzenie się dzieci.
Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami.
Zabawy według inwencji dzieci: tematyczne, manipulacyjno - konstrukcyjne, plastyczne, badawcze.
Inne formy pracy z dzieckiem proponowane przez nauczyciela np. tworzenie gazetki lub kącika tematycznego, zabawy ilustrowane ruchem do znanych dzieciom piosenek, zabawy i ćwiczenia kształcące poprawną wymowę dziecka, słuchanie bajek, opowiadań.
Praca indywidualna z dziećmi.
Zestaw ćwiczeń porannych.
Prace organizacyjno-porządkowe.
Zabiegi higieniczno-saniterne.
ŚNIADANIE 08:20- 08:40
Zajęcia dydaktyczne organizowane i kierowane przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń gimnastycznych w sali lub na powietrzu Zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze oraz zabawy doskonalące poprawną wymowę.
Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.
Praca indywidualna z dziećmi.
Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Przygotowanie do obiadu: prace porządkowe, zabiegi higieniczno-sanitarne.
OBIAD 11:20-11:50
Odpoczynek według potrzeb dzieci. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Ćwiczenia grafomotoryczne.
Słuchanie literatury dziecięcej, zabawy w teatr.
Zabawy muzyczno-ruchowe w sali lub na powietrzu.
Zabawy swobodne dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, zabawy i gry stolikowe.
Praca indywidualna z dziećmi. Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
Rozchodzenie się dzieci.
Kontakty indywidualne z rodzicami.
 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius