Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Grupy / Grupa I / Rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia
PDF Print
Realizacja podstawy programowej w godzinach 07:30-12:30
Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
Praca indywidualna z dziećmi.
Zabawy dowolne, tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne.
Zabawy muzyczne, integracyjne.
Zabawy dydaktyczne zgodne z tematyką tygodniową.
Ćwiczenia logopedyczne.
Zabawa ruchowa.
Filtr poranny- zabiegi higieniczno- sanitarne.
ŚNIADANIE 08:20- 08:50
Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu.
Zabawy dowolne, tematyczne, badawcze, dydaktyczne, konstrukcyjne.
Zajęcia indywidualne z dziećmi. Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym organizowane lub swobodne.
Przygotowanie do obiadu- czynności porządkowe, zabiegi sanitarno- higieniczne.
OBIAD 11:20-11:50
Odpoczynek wg potrzeb dzieci.
Słuchanie literatury dziecięcej.
Zabawy relaksacyjne, dowolne, plastyczno- techniczne, manipulacyjno- konstrukcyjne, stolikowe.
Praca indywidualna z dziećmi.
Zabawy muzyczno- ruchowe.
Swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Przygotowanie do podwieczorku- czynności porządkowe, zabiegi sanitarno- higieniczne.
PODWIECZOREK 13:30-14:00
Odpoczynek wg potrzeb dzieci.
Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
Praca indywidualna z dziećmi.
Rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius