Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Grupy / Grupa II / Rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia
PDF Print
Realizacja podstawy programowej w godzinach 07:30-12:30
Schodzenie się dzieci.
Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
Zabawy dowolne, tematyczne, manipulacyjno – konstrukcyjne.
Zabawy dydaktyczne zgodne z tematyką tygodniową.
Ćwiczenia logopedyczne.
Zabawy muzyczne, integracyjne.
Praca indywidualna z dziećmi.
Zabawa ruchowa (dzieci młodsze), zestaw ćwiczeń porannych (dzieci starsze).
Prace porządkowe, przygotowanie materiałów do zajęć.
Filtr poranny – zabiegi higieniczno – sanitarne.
ŚNIADANIE 08:20 - 09:10
Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Zabawy ruchowe (dz. młodsze), zestaw ćwiczeń gimnastycznych (dz. starsze) w sali lub na powietrzu.
Zabawy dowolne wg zainteresowań – tematyczne, badawcze, dydaktyczne, konstrukcyjne.
Zajęcia indywidualne z dziećmi.
Zabawy swobodne oraz organizowane przez nauczycielkę w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.
Przygotowanie do obiadu – porządkowanie sali, zabiegi higieniczno – sanitarne .
OBIAD 11:30 – 12:30
Odpoczynek wg potrzeb dzieci: 11.30 – 12.30
Słuchanie literatury dziecięcej, audycji: 11.30 – 12.30
Zabawy relaksacyjne: 11.30 – 12.30
Zabawy dowolne, plastyczno – techniczne, manipulacyjno – konstrukcyjne, stolikowe: 11.30 – 12.30
Praca indywidualna z dziećmi: 11.30 – 12.30
Zabawy muzyczno – ruchowe: 11.30 – 12.30
Swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym: 11.30 – 12.30
Przygotowanie do podwieczorku – porządkowanie sali, zabiegi higieniczno – sanitarne
PODWIECZOREK 14:00 – 14:15
Odpoczynek wg potrzeb dzieci.
Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawy i gry dydaktyczne z dziećmi.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
Praca indywidualna z dziećmi.
Rozchodzenie się dzieci
Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius