Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / e-Twinning / 5 lat e-Twinningu
Randka z e-Twinningiem PDF Print

Pięciolecie programu e-Twinning skłania do refleksji i oceny tego co przyniósł nam udział w programie.

Przystąpienie do programu było dużym wyzwaniem dla całego zespołu, który zdawał sobie sprawę z ogromu dodatkowej pracy jaką należy wykonać aby sprostać wymaganiom i standardom. Dotyczyło to zarówno nauczycieli jak i dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3-6 lat i to dla nich i ich rówieśników w krajach partnerskich zamierzaliśmy opracować założenia do projektów, które przyniosą wiele radości i satysfakcji.

W pierwszym roku naszego uczestnictwa mieliśmy do dyspozycji w przedszkolu tylko jeden komputer i nie posługiwaliśmy się nim biegle. W gruncie rzeczy większość nauczycieli komputer używała jako nowoczesną maszynę do pisania. Wymiana informacji odbywała się poprzez przesyłanie e-maili, a znajomość języków obcych pozwalała jedynie na skromne i mało skomplikowane wyrażanie swych myśli.

Pierwszym projektem jaki zarejestrowaliśmy był „Środowisko naturalne w różnych krajach”, w którym naszymi partnerami zostały przedszkola z Puebla del Rio w Hiszpanii oraz z Vila Nova da Baronia w Portugalii.
W czasie realizacji tego projektu nauczyciele opanowali program Power Point do wykonywania prezentacji multimedialnych oraz wykorzystanie aparatu cyfrowego.
Nawiązany został kontakt pomiędzy dziećmi, które z niecierpliwością oczekiwały na jakąkolwiek wiadomość od swoich partnerów, niejednokrotnie imienników, na maila czy też obiecaną prezentację.
Poznaliśmy siebie, swój region, przedszkola, święta, uroczystości i zwyczaje, charakterystyczne dla regionu potrawy, posiłki, zwierzęta, rośliny, drzewa i klimat.
Projekt w 2006 r. został zgłoszony do II edycji konkursu „Nasz projekt e-twinning” i zajął pierwsze miejsce w swej grupie wiekowej.
W związku z uzyskana nagrodą przedszkole nasze odwiedził nasz partner z Hiszpanii. Było to dwoje nauczycieli z dwójką dzieci. Celem wizyty było bliższe poznanie metod pracy, programów nauczania, wyposażenia przedszkola i oczywiście nauczycieli z którymi współpracują.
Równolegle realizowaliśmy projekt pt. „Odkrywamy skarby naszego środowiska” z przedszkolem w Niemczech.

W kolejnym roku zarejestrowaliśmy projekt pt. „Dalecy @le bliscy – mali europejczycy poznają się” a partnerem naszym została Scuola Elementare G. Zanardelli w Armento we Włoszech. W ramach projektu zorganizowaliśmy międzynarodowy konkurs plastyczny i wystawę prac w Centrum handlowym Giant – Platan w centrum Zabrza oraz Miejskim Domu Kultury. Dzieci wykonały swoje paszporty w których opisały siebie i swoje zainteresowania. Podobne otrzymały od swoich partnerów. Projekt został zgłoszony do III edycji konkursu „Nasz projekt e-twinning” i zajął drugie miejsce w swej grupie wiekowej.

W kolejnym projekcie przekazaliśmy partnerom polską baśni o Księciu Popielu a poznaliśmy włoską o Pinokiu. Partnerem projektu pt. "Opowiedz mi historię” było przedszkole - Istituto Compresivo di Riva Ligure San Lorenzo al. Mare - wet Włoszech. Przedszkole to po raz pierwszy uczestniczyło w projekcie e-Twinning a rodzice zastrzegli sobie aby twarze ich dzieci nie znalazły się w Internecie. To ograniczenie znacznie utrudniło wykonanie szeregu zadań a szczególnie zubożyło prezentacje. W tym czasie w przedszkolu posiadaliśmy już trzy stanowiska komputerowe oraz kamerki wraz ze słuchawkami i mikrofonami. Nie mogliśmy zorganizować konferencji multimedialnej dlatego też ograniczyliśmy się do wysyłania e-maili, które pisały dzieci samodzielnie. Treść tych e-maili stanowiły pozdrowienia pisane przez dzieci polskie w języku włoskim. Wysłaliśmy partnerom prezentacje multimedialne ukazujące jak poznajemy i wykonujemy figurkę, obrazki Pinokia oraz jak uczymy się tańców włoskich. W odpowiedzi otrzymaliśmy prezentację przedstawiającą średniowieczny zamek, który odwiedzili nasi partnerzy oraz wykonane przez nich rysunki Piasta Kołodzieja i Rzepichy. Otrzymaliśmy też zdjęcie dzieci, które zasłaniają swe twarze wykonanym przez siebie albumem o nazwie „Kocham Polskę” Projekt został zgłoszony do IV edycji konkursu „Nasz projekt e-twinning” i zajął drugie miejsce w swej grupie wiekowej. Nagrodzenie projektu Europejską Odznaką Jakości we Włoszech i Polsce oraz w konkursie „Nasz Projekt e-Twinning” spowodowało, że rozpoczęliśmy kolejny projekt.

Tematem jego było postrzeganie i rola światła w sztuce, nauce oraz życiu codziennym. Projekt zarejestrowano pod nazwą „Joan Mirò, życie poświęcone barwom” Przedszkole z Riva Ligure San Lorenzo al. Mare usytuowane jest w małym miasteczku. Nawiązana współpraca z przedszkolem partnerskim, która przyniosła przedszkolu wyróżnienie o wymiarze europejskim stała się wydarzeniem i zaszczytem dla tamtejszej społeczności. Zostały dostrzeżone korzyści i możliwości takiej współpracy co zaowocowało udzieleniem zgody na publikacje w Internecie materiałów, w których przedstawieni zostaną wszyscy uczestnicy projektu. Chętnie wyrażono zgodę na przeprowadzenie videokonferencji, których odbyło się kilka w ramach projektu. Realizując ten projekt wprowadziliśmy oprócz przedstawienia malarstwa Joan`a Miro, poznania barw ciepłych i zimnych wykonywanie przez dzieci przedszkolne prostych doświadczeń fizycznych w formie zabawy. Trudne zagadnienia fizyczne odbierane były przez dzieci jak współczesna bajka z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem bez obaw, że mówimy o czymś bardzo trudnym.

Zaangażowanie i ciężka praca przyniosła wiele satysfakcji. To przede wszystkim poznanie wielu nowych wspaniałych nauczycieli z różnych części Europy, którzy jak i my chcieli wnieść do swej pracy nowe formy niosące ze sobą naukę tolerancji i szacunku, poznanie innych kultur i metod pracy. Udział w konferencjach międzynarodowych w Brukseli, Pradze i Bukareszcie będący nagrodą konkursów. Nasz projekt e-Twinning znacznie poszerzył horyzonty i przedstawił możliwości jakie niesie ze sobą uczestnictwo w programie. Otrzymane nagrody rzeczowe – sprzęt multimedialny umożliwił znaczny rozwój form pracy w przedszkolu. Komputer od nowoczesnej maszyny do pisania przeistoczył się w sprawne narzędzie umożliwiające nowoczesne przesyłanie danych oraz przeprowadzanie bezpośredniego kontaktu wizualnego partnerów poprzez videokonferencje. Chęć wyrażania swych myśli w języku obcym w sposób bardziej poprawny i zrozumiały zmotywował nauczycielki do podjęcia dokształcania się na kursach języków obcych. Kursy te są refundowane w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli przez Urząd Miasta Zabrze.

Szczególnym wyróżnieniem i uhonorowaniem za dotychczasową prace w programie e-Twinning dla dyrektora przedszkola – inicjatora przedsięwzięcia jest powołanie przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do pełnienia funkcji Ambasadora Programu e-Twinning w województwie śląskim.
Udział w programie przyczynił się do zintegrowania lokalnej społeczności z przedszkolem i rodzicami wychowanków poprzez zorganizowanie tygodnia e-Twinning, Dni Włoskich i Niemieckich w przedszkolu oraz Olimpiady sportowej e-Twinning. Pomógł w sposób znaczący w uzyskaniu certyfikatu Śląskiej Szkoły Jakości.

Randka z e-Twinningiem to wiele radości gdy widać zaangażowanie dzieci i nauczycieli w pracę nad realizowanymi projektami i przedsiewzięciami oraz ich satysfakcję w momencie ukończenia kolejnego zadania, a także czasami niezadowolenie, gdy coś nie wychodzi, gdy komuś nie udało się wykonać swojego zadania na czas.