Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Nagrody

Każdy ze zgłoszonych przez nas projektów otrzymał certyfikat eTwinning.

Dokonano również wnikliwej oceny treści, zakresu wykorzystania ITC, wkładu pracy dzieci i nauczycieli, innowacyjności pedagogicznej w projekcie, kreatywności oraz korzyści jakie odniósł każdy z partnerów. O poziomie ocenianych projektów świadczą przyznane Europejskie Odznaki Jakości.

W czteroletnim okresie uczestnictwa w programie Europejskiej Współpracy Szkól przedszkole nasze zostało wielokrotnie uhonorowane nagrodami takimi jak:

1 Europejska Odznaka Jakości
2 Nagrody w konkursie „Nasz Projekt e-Twinning”
3 Listy gratulacyjne