Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / e-Twinning
e-Twinning
PDF Print

W 2003 r będąc z prywatną wizytą u zaprzyjaźnionych nauczycieli w Brukseli mieliśmy okazję odwiedzić przedszkole dla pracowników brytyjskich. Wizyta zaowocowała powstaniem koncepcji nawiązania partnerskich kontaktów z europejskimi przedszkolami w celu zapoznania się z systemami edukacji i metodami pracy w innych państwach, oraz wymiany doświadczeń i materiałów dydaktycznych z innymi nauczycielami.

Pierwszym podjętym krokiem w tym kierunku był udział w programie „Kraina Dzieci w Europie”. Pozwolił on na zapoznanie się dzieci ze zwyczajami i kulturą wybranego kraju europejskiego. Udział w programie nie miał jednak charakteru współpracy pomiędzy europejskimi przedszkolami.

W 2005 roku otworzyła się szansa na podjęcie takiej współpracy poprzez przystąpienie do międzynarodowego programu Europejskiej Współpracy Szkół eTwinning. W listopadzie 2005 roku znaleźliśmy pierwszego partnera i po zarejestrowaniu projektu rozpoczęliśmy jego realizację. Efekt oraz korzyści jakie odnieśliśmy zmotywowały nas do pracy z kolejnymi partnerami. Jakość prowadzonych projektów została wysoko oceniona przez Krajowe i Europejskie Biuro e-Twinning, a wyrazem tego było przyznanie zrealizowanym projektom Krajowej i Europejskiej Odznaki Jakości Q-Lebel.

 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius