Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Comenius
Comenius

Program Comenius jest częścią programu eLearning i skierowany jest do szkół, uczniów, nauczycieli i pozostałego personelu.

Celem programu jest:

  • rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego;
  • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
  • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

W ramach Programu Comenius wspierane są działania obejmujące mobilności jak: wymiana uczniów i kadry, staże w szkołach dla nauczycieli, wizyty studyjne i przygotowawcze, praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli.

 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius